Bộ Tài chính: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Sáng ngày 6/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài Chính chủ trì (các đơn vị Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Quản lý công sản) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của công nghệ thông tin".

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết, Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 tạo hành lang pháp lý quan trọng nhằm bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật theo tinh thần Hiến pháp năm 2013. Luật quản lý, sử dụng tài sản công nhằm ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm đến tài sản công; khai thác tài sản công hợp lý, hiệu quả gắn với việc huy động các nguồn lực của xã hội để tạo lập nguồn lực tài chính, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Để triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Bộ Tài chính sẽ xây dựng, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công; thắt chặt việc mua sắm, trang thiết bị tài sản công; tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản công một cách hiệu quả nhất.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Vũ Thị Mai mong muốn, Hội thảo lần này là dịp để các đại biểu thảo luận rõ các vấn đề như: những tồn tại, hạn chế về chính sách, nghiệp vụ quản lý tài sản công, kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; Làm rõ các xu hướng ứng dụng CNTT trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, quản lý tài sản công. Kinh nghiệm, xu hướng các nước về nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý sử dụng tài sản công; Các giải pháp, chính sách khuôn khổ thể chế, các giải pháp về công nghệ trong phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để nâng cao hiệu quả quản lý.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng cho biết, trong thời điểm hiện nay việc nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và ứng dụng CNTT trong quản lý sử dụng tài sản công là việc làm hết sức quan trọng. Việc công khai Cơ sở dữ liệu sẽ tạo điều kiện minh bạch hóa, công khai hóa trong việc quản lý và sử dụng tài sản công. Ứng dụng CNTT sẽ tạo hành lang, đường dẫn khi cần thương mại hóa tài sản công như đấu giá tài sản hết hạn thời gian sử dụng, hoặc cho thuê tài sản tới thị trường. Việc sử dụng hiệu quả quản lý tài sản công sẽ nâng cao được chất lượng của nền Kinh tế. Ông Ngoạn nhấn mạnh: “nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công là một trong những nhóm giải pháp chính sách mà tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng đã báo cáo và tư vấn trong chương trình nhiệm vụ trung hạn của Việt Nam hiện nay”.  

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng, Cục Quản lý công sản cho rằng tài sản công có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của các quốc gia. Với các chính sách được ban hành trong thời gian qua, công tác quản lý tài sản công ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy vậy, cơ chế quản lý tài sản nhà nước còn phân tán và được điều chỉnh bởi nhiều luật khác nhau. Ngày 21/6/2017, Luật quản lý, sử dụng tài sản công đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 đã tạo hành lang pháp lý nhằm bảo đảm tất cả các loại tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Để hoàn thiện hệ thống chính sách về quản lý tài sản công có hiệu quả, một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công như: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại tài sản công; Tạo cơ chế và triển khai có hiệu lực qua các nội dung mới tại Luật quản lý sử dụng tài sản công; Nâng cao năng lực của bộ máy và cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công. Đặc biệt, việc ứng dụng CNTT sẽ hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp về CSDLQG sẽ ngăn chặn được việc thất thoát, lãng phí khi sử dụng và khai thác sử dụng tài sản công.

 Báo cáo tại Hội thảo, ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và thống kê tài chính cho biết, hàng năm Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị "Vietnam Finance". Đây là diễn đàn để các nhà quản lý, xây dựng chính sách, các chuyên gia công nghệ thông tin, các nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp có cơ hội để trao đổi, đối thoại, chia sẻ về chính sách, thể chế, giải pháp quản lý và giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin. Ông Mai cho biết, với chủ đề năm 2017, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công và nâng cấp Cơ sở quốc gia về tài sản công, bảo đảm từng bước Cơ sở dữ liệu quốc gia có đầy đủ thông tin về tài sản công. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp số hoá trong hoạt động nghiệp vụ quản lý tài sản công, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, bảo đảm từng bước CSDLQG có đầy đủ thông tin về tài sản công là nhiệm vụ hết sức quan trọng bởi nó cung cấp công cụ hữu ích trong việc quản lý và minh bạch hóa công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Hội thảo hướng tới xây dựng chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đặc biệt giới thiệu và trao đổi về kinh nghiệm, phương hướng áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế giúp tăng cường hiệu quả, minh bạch trong quản lý công sản.

Toàn cảnh Hội thảo

Phiên thảo luận tại Hội thảo, các diễn giả (Ông Hà Huy Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính; ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính; ông Steven Furst - Giám đốc chiến lược và Kiến trúc, khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp nhà nước FPT IS; ông Hideaki Hamada chuyên gia tài chính cao cấp, Ngân hàng thế giới) đã trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung Hội thảo và chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng CNTT trong quản lý sử dụng tài sản công.

 Nguyễn Đình Hiếu (Tổng hợp)