Chi bộ Thanh tra tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý 3 năm 2018

Thực hiện chương trình công  tác và Kế hoạch của Chi bộ, ngày 03/9/2018 Chi bộ Thanh tra đã tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, với nội dung “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra”.

Chi bộ đã phân công cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ chuẩn bị và trình bày nội dung chuyên đề, báo cáo đã nêu được vai trò quan trọng của công tác thanh tra trong giai đoạn hiện nay, mục đích, yêu cầu trong hoạt động thanh tra, tổng hợp nhận xét, đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong quá trình tiến hành một cuộc thanh tra từ khâu khảo sát xây dựng kế hoạch, lựa chọn các nội dung thanh tra, phương pháp, trình tự tiến hành thanh tra, xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và kết luận thanh tra; việc thực hiện công khai kết luận thanh tra và xử lý sau thanh tra.

Các đồng chí đảng viên đã tích cực, sôi nổi thảo luận và tham gia nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung vào nội dung sinh hoạt chuyên đề.

Kết thúc nội dung thảo luận, đồng chí Nguyến Thành Chi, Bí thư chi bộ đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng như các ý kiến đóng gớp của các đồng chí đảng viên.

Đồng chí Bí thư chi bộ khẳng định đây là nội dung chuyên đề thiết thực đối với chi bộ thanh tra trong giai đoạn hiện nay, nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động thanh tra, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời trong công tác thanh tra, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho cán bộ thanh tra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra trong thời gian tới.

Chi bộ tiếp tục giao cho đảng viên phụ trách tiếp thu ý kiến đóng góp, phát biểu của các đảng viên để hoàn thiện nội dung chuyên đề báo cáo Chi bộ xem xét chỉ đạo thực hiện./.

(Thu Trang)