Giấy mời

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày ký Tập tin
1 39/GM-STC Sở Tài chính 02/04/2018
2 16/GM-STC Sở Tài chính 26/01/2018
3 13/GM-STC Sở Tài chính 22/01/2018
4 02/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2018
5 147/GM-STC Sở Tài chính 29/12/2017
6 140/GM-STC Sở Tài chính 15/12/2017
7 129/GM-STC Sở Tài chính 01/12/2017
8 122/GM-STC Sở Tài chính 09/11/2017
9 116/GM-STC Sở Tài chính 31/10/2017
10 112/GM-STC Sở Tài chính 25/10/2017
11 107/GM-STC Sở Tài chính 20/10/2017
12 102/STC-GM Sở Tài chính 16/10/2017
13 99/GM-STC Sở Tài chính 02/10/2017
14 92/GM-STC Sở Tài chính 18/09/2017
15 90/STC-GM Sở Tài chính 15/09/2017
16 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017
17 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017
18 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017
19 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017
20 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
21 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017
22 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017
23 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017
24 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017
25 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017
26 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017
27 50/GM-STC Sở Tài chính 31/05/2017
28 37/GM-STC Sở Tài chính 03/05/2017
29 33/GM-STC Sở Tài chính 07/04/2017
30 30/GM-STC Sở Tài chính 04/04/2017

Trang