Chính phủ vừa ban hành nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng; chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày 14/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2017/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng; chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017, quy định hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng; chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Mức phạt tiền cao nhất đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về phòng chống thiên tai là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm hành chính về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều là 100 triệu đồng. Phạt tiền từ 15 Triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi Lấn chiếm bãi sông, lòng sông làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục; khai thác trái phép cát sỏi, khoáng sản làm tăng rủi ro thiên tai mà không có biện pháp xử lý, khắc phục .

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2017 và thay thế Nghị định số 139/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ.

                                                                                    (Nguyễn Thành Chi)