Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó:

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín là: Công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Công nhận người có uy tín: Quyết định quy định người có uy tín được bình chọn, công nhận 05 năm một lần, được thực trong quý IV và hoàn thành trước 15 tháng 12 của năm bình chọn.

Chế độ, chính sách đối với người có uy tín: Được cung cấp thông tin; khen thường; thăm hòi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu số không quá 02 lần/năm, mức chi không quá 500.000 đồng/người/lần; thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá 01 lần/năm, mức chi không quá 3.000.000 đồng/người/năm đối với cấp trung ương; không quá 1.500.000 đồng/người/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/người/năm đối với cấp huyện; thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn), mức chi không quá 5.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan trung ương; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện; thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan trung ương; không quá 1.000.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/trường hwpj đối với cơ quan cấp huyện; chi tặng quà không quá 500.000 đồng/đại biểu khi đoàn đại biểu người có uy tín do địa phương tổ chức đến thăm, làm việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc Hội, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Trung ương và địa phương được đón tiếp, tặng quà lưu niệm. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định đối tượng lựa chọn, điều kiện bình chọn, trình tự bình chọn công nhận người có uy tín, bổ sung và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018 và thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011, Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và một số các điều, khoản trong các văn bản liên quan về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.      

                                                                                                (Nguyễn Thị Thu Hằng)