Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 Chương trình công tác tháng 11/2018 30/10/2018
2 Chương trình công tác Quý IV/2018 28/09/2018
3 Chương trình công tác tháng 10/2018 28/09/2018
4 Chương trình công tác tháng 8/2018 30/07/2018
5 Chương trình công tác quý III năm 2018 28/06/2018
6 Chương trình công tác tháng 7 28/06/2018
7 Chương trình công tác tháng 6/2018 01/06/2018
8 Chương trình công tác tháng 05/2018 02/05/2018
9 Chương trình công tác quý II năm 2018 30/03/2018
10 Chương trình công tác tháng 4 30/03/2018
11 Chương trình Công tác tháng 3/2018 28/02/2018
12 Chương trình công tác tháng 02/2018 30/01/2018
13 Chương trình công tác năm 2018 28/12/2017
14 Chương trình công tác quý 01/2018 28/12/2017
15 Chương trình công tác tháng 01/2018 28/12/2017
16 Chương trình công tác tháng 12/2017 28/11/2017
17 Chương trình công tác tháng 11/2017 30/10/2017
18 Chương trình công tác tháng 10/2017 26/09/2017
19 Chương trình công tác quý IV/2017 26/09/2017
20 Chương trình công tác tháng 9/2017 28/08/2017
21 Chương trình công tác tháng 8/2017 01/08/2017
22 Chương trình công tác quý III/2017 27/06/2017
23 Chương trình công tác tháng 7/2017 27/06/2017
24 Chương trình công tác tháng 6/2017 31/05/2017
25 Chương trình công tác tháng 5/2017 27/04/2017
26 Chương trình công tác quý II/2017 03/04/2017
27 Chương trình công tác tháng 4/2017 30/03/2017
28 Chương trình công tác tháng 3/2017 03/03/2017
29 Chương trình công tác tháng 02/2017 24/01/2017
30 Chương trình công tác tháng 01/2017 03/01/2017