Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM

Kế hoạch Học tập chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch Học tập chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  tải về Mẫu biểu đăng ký Kế hoạch Học tập chuyên đề và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tải về

Bác Hồ với việc giáo dục thanh niên

Trong cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu...

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn.Đó là một điều chắc chắn.Tôi có ý định đến ngày...

Đăng kí nhận Học tập làm theo tấm gương đạo đức HCM