Danh sách Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

STT Về việc Ngày hỏi Phản hồi
1 Thẩm định giá 17/07/2017
2 Trả lời ý kiến cử tri thành phố Bắc Giang 13/07/2017
3 Trả lời ý kiến cử tri huyện Tân Yên 13/07/2017