Danh sách Hỏi đáp pháp luật

Hỏi đáp pháp luật

STT Về việc Ngày hỏi Phản hồi
1 Trả lời đơn thư 06/09/2018
2 Chi vốn sự nghiệp kinh tế xã cho xây dựng mô hình 27/08/2018
3 Tiền điện hỗ trợ hộ nghèo 20/08/2018
4 Phụ cấp thâm niên trưởng công an xã có được tính phụ cấp công vụ không? 15/08/2018
5 Phụ cấp ngành 16/07/2018
6 Hạch toán kế toán 03/07/2018
7 Phụ cấp ngành 25/05/2018
8 Chế độ công tác phí 26/04/2018
9 Thắc mắc về thanh toán 20/04/2018
10 Trả lời câu hỏi của cử tri xã Chu Điện, huyện Lục Nam 09/04/2018
11 Trả lời câu hỏi của cử tri huyện Việt Yên 09/04/2018
12 Chế độ công tác phí đối với người đã thực hiện khoán 04/04/2018
13 Chế độ phụ cấp ban đầu 02/02/2018
14 Chi chế độ công tác phí và chế độ hội nghị 15/01/2018
15 Kinh phí của UBKT 12/01/2018
16 Kinh phí hoạt động đài truyền thanh xã, phường, thị trấn 12/01/2018
17 Chi hội nghị 09/01/2018
18 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Ý kiến của cử tri xã Lan Giới và một số xã huyện Tân Yên 05/09/2017
19 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII: Ý kiến của tập thể xã viên hợp tác xã (HTX) dịch vụ tiêu thụ điện năng xã Đại Hóa - Tân Yên 05/09/2017
20 Thẩm định giá 17/07/2017
21 Trả lời ý kiến cử tri thành phố Bắc Giang 13/07/2017
22 Trả lời ý kiến cử tri huyện Tân Yên 13/07/2017