Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
22/BC-STC 16/02/2017 BC tình hình thoái vốn nhà nước các doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2016; xây dựng danh mục doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020
217/STC-NS Công văn 15/02/2017 V/V phân bổ dự toán năm 2017
11/GM-STC Giấy mời 15/02/2017 Giấy mời v/v làm việc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (8h ngày 16/2/2017)
210/STC-VP Khen thưởng - kỷ luật 14/02/2017 V/V đề nghị hiệp y khen  V/V đề nghị hiệp y khen thưởng V/V đề nghị hiệp y khen thưởng
209/STC-NS Công văn 14/02/2017 V/v Đề nghị hạch toán giảm thu ngoài ngân sách, tăng thu bổ sung có mục tiêu năm 2016
10/GM-STC Giấy mời 07/02/2017 V/V tổ chức hội nghị triển khai thực hiện QĐ 115/QĐ-UBND
09/GM-STC Giấy mời 06/02/2017 V/V tổ chức hội nghị xác định hiện trạng, giá trị tài sản thanh lý của nhà khách tỉnh