Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
285/STC-ĐT Công văn 05/03/2018 Về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 về công tác xử lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công
80/TB-STC Thông báo 05/03/2018 Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 3/2018
284/STC-QLGCS Công văn 05/03/2018 Về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg
274/STC-HCSN Công văn 01/03/2018 Về việc xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
260/STC-ĐT Công văn 28/02/2018 Về việc quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2017
204/STC-THTK Công văn 05/02/2018 Về việc tạm dừng truy cập vào hệ thống TABMIS
21/QĐ-STC Quyết định 26/01/2018 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ