Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Điều chỉnh tiền lương năm 2017

Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước và điều chỉnh tiền lương năm 2017.Điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu Với...

Tuyên truyền phổ biến PL

08 khẩu hiệu Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2016

Ngày 09/11 hàng năm được chọn làm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc Ngày Pháp luật); lần đầu tiên kỷ niệm...

Thư viện ảnh