Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2014

           Ngày 21/01/2014, Sở Tài chính Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Giám đốc Sở; đồng...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh