Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 08/2015

Một số nội dung mới của các chính sách có hiệu lực từ ngày 02 – 10/8/2015:  1. Hướng dẫn mới về quản lý dự án đầu tư xây dựngChính phủ vừa ban hành Nghị định 59/...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh