Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
07/TB-STC Thông báo 16/01/2017 Công khai kinh phí thu, chi ngân sách năm 2016
03/GM-STC Giấy mời 06/01/2017 Giấy mời ngày 11/01/2017
14/STC-TTr Công văn 05/01/2017 Lập danh mục VB QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2016
01/TTr-STC 05/01/2017 Giá đất, mức thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo
01/GM-STC Giấy mời 03/01/2017 Giấy mời 14h ngày 06/01/2017
02/GM-STC Giấy mời 03/01/2017 Giấy mời 14h ngày 05/01/2017
01/STC-TCDN Công văn 03/01/2017 Thành lập tổ kiểm tra về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán trên địa bàn