Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Quỹ tín dụng nhân dân được hoạt động tối đa 50 năm

Theo Thông tư số 04/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 31/03/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân, thời hạn hoạt động của quỹ này tối đa là 50 năm; thời...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh