Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm đầu và 50% lãi suất trong năm thứ 3 với khoản vay vốn vay mua thiết bị giảm tổn thất trong nông nghiệp từ năm 2014 đến năm 2020

Ngày 07/7/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn...

Thư viện ảnh