Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính"

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam. Ngày 29/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15728/BTC-VP về việc phát động cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh