Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Người làm chứng được hưởng đến 200% lương cơ sở

Theo Nghị định số 81/2014/NĐ-CP ngày 14/08/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên...

Thư viện ảnh