Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Phạt vi phạm liên quan đến hóa đơn

Ngày 01/08/2016 Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực sẽ có những thay đổi quan trọng liên quan đến việc xử phạt các hành vi vi phạm về quản lý hóa đơn chứng...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

          Ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015...

Thư viện ảnh