Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Làm gì để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh?

Hiện nay chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2013 Bắc Giang đứng thứ 49/63 tỉnh, tuy không phải đứng ở tốp báo động song vẫn đứng vào tốp có chỉ số năng lực cạnh tranh...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh