Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Về đảm bảo bí mật nhà nước của ngành Tài chính

Ngày 31/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 161/2014/TT-BTC quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính.1. Bí mật nhà nước của ngành Tài chính:- Tin, tài...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh