Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị thông tin báo chí quý 1 năm 2015

Ngày 30/3/2015 tại hội nghị thông tin báo chí quý 1 năm 2015, đồng chí Bùi Văn Hạnh Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, cùng với lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã thông tin tình...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh