Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức

1. Nhằm thông tin, triển khai kịp thời các văn bản, tài liệu tới toàn thể cán bộ công chức. Ngày 11/10/2016, Sở Tài chính Bắc Giang đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức để phổ...

Tuyên truyền phổ biến PL

Hưởng ứng "Ngày pháp luật" năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 13/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Công văn số 958/STP-PBGDPL ngày 07...

Thư viện ảnh