Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Bãi bỏ quy định về cơ quan thi hành án các cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 03/10/2014 về việc bãi bỏ một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh