Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

          Ngày 27/12/2011 Thủ Tướng Chính phủ có Quyết định số 2451/QĐ-TTg v/v phê duyệt đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đêna năm...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật năm 2015

          Ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015...

Thư viện ảnh