Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Vi phạm ứng dụng khoa học công nghệ, phạt đến 30 triệu đồng

Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh