Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
48/BC-STC Báo cáo 17/03/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2017
52/TB-STC Thông báo 17/03/2017 Thông báo kết luận giao ban tháng 3/2017
367/STC-THTK Công văn 16/03/2017 V/V tập huấn phần mềm QLNS 8.0 đáp ứng Luật NSNN số 83/2015/QH13
20/GM-STC Giấy mời 10/03/2017 Giấy mời tọa đàm về dự thảo chính sách bảo hiểm nông nghiệp; đánh giá tình hình thực tế, nhu cầu và khả năng triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại địa phương (8h45 ngày 15/03/2017)
18/GM-STC Giấy mời 01/03/2017 Giấy mời họp giao ban tháng 3/2017 (14h ngày 02/3/2017)
293/STC-VP Công văn 01/03/2017 V/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
38/QĐ-STC Quyết định 23/02/2017 Về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ