Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
911/STC-NS Công văn 14/06/2017 Tập huấn Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
52/GM-STC Giấy mời 05/06/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2017  
810/STC-HCSN Công văn 02/06/2017 V/V hướng dẫn nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí
134/BC-STC Báo cáo 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II và 6 tháng đầu năm 2017
133/BC-STC Báo cáo 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2017
778/STC-NS Công văn 30/05/2017 V/V gửi báo cáo phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
809/STC-NS Công văn 01/06/2017 V/V tổng hợp khó khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung NĐ 64/2008/NĐ-CP