Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Hình thức văn bản Ngày ký Trích yếu Tập tin
1640/STC-ĐT Công văn 17/10/2017 Về việc kiểm tra công tác quyết toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017
1637/STC-HCSN Công văn 17/10/2017 Về việc tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP tháng 7, 8, 9, 10 năm 2017
1635/STC-HCSN Công văn 17/10/2017 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
102/STC-GM Giấy mời 16/10/2017 Về việc triển khai KH thoái vốn, họp ngày 20/10
1601/STC-VP Công văn 11/10/2017 Về viêc rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018
1575/STC-VP Công văn 09/10/2017 Về việc đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh năm 2018
1561/STC-HCSN Công văn 06/10/2017 Về việc Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động