Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Từ 2/2015, sẽ có thêm viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày 24/11/2014 Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND), số 63/2014/QH13: Theo đó, từ ngày 01/02/2015, hệ thống VKSND sẽ bao gồm VKSND tối cao; VKSND cấp...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh