Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Sở Tài chính thực hiện nghiêm quy định không uống rượu bia

          Nhằm phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của lạm dụng rượu bia ảnh hưởng tới sức khỏe của con người, trật tự an toàn xã hội, Sở Tài chính đã có công...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh