Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Triển khai Phần mềm quản lý tài sản cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc huyện Tân Yên

          Tài sản nhà nước giữ vị trí là nguồn lực quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia; việc sử dụng tài sản nhà nước tiết...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh