Tin nổi bật

Tin tức - Sự kiện

Tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản

Ngày 30/4/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện...

Tuyên truyền phổ biến PL

Kế hoạch triển khai ngày pháp luật Việt Nam năm 2014

Năm 2014 là năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Do vậy, việc tổ...

Thư viện ảnh