Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 30 Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017 18/07/2017
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 29 Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017 12/07/2017
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 27 Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017 27/06/2017
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 26 Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017 21/06/2017
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 23 Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017 31/05/2017
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 22 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017 25/05/2017
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 21 Từ ngày 15/05/2017 đến ngày 21/05/2017 19/05/2017
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 20 Từ ngày 08/05/2017 đến ngày 14/05/2017 10/05/2017
9 Chương trình công tác tháng 5/2017 27/04/2017
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 17 Từ ngày 17/04/2017 đến ngày 23/04/2017 19/04/2017
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 16 Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 16/04/2017 13/04/2017
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 15 Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 09/04/2017 05/04/2017
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 14 Từ ngày 27/03/2017 đến ngày 02/04/2017 30/03/2017
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 12 Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 19/03/2017 15/03/2017
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 11 Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 12/03/2017 10/03/2017
16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 10 Từ ngày 27/02/2017 đến ngày 05/03/2017 03/03/2017
17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 9 Từ ngày 20/02/2017 đến ngày 26/02/2017 24/02/2017
18 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 8 Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 19/02/2017 14/02/2017
19 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 7 Từ ngày 06/02/2017 đến ngày 12/02/2017 08/02/2017
20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 4 Từ ngày 16/01/2017 đến ngày 22/01/2017 19/01/2017
21 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 09/01/2017 đến ngày 15/01/2017 10/01/2017
22 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 2 Từ ngày 02/01/2017 đến ngày 08/01/2017 03/01/2017
23 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 11/01/2016 đến ngày 17/01/2016 12/01/2016
24 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 6 Từ ngày 02/02/2015 đến ngày 08/02/2015 03/02/2015
25 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 5 Từ ngày 26/01/2015 đến ngày 01/02/2015 27/01/2015
26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 4 Từ ngày 19/01/2015 đến ngày 25/01/2015 21/01/2015
27 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 12/01/2015 đến ngày 18/01/2015 12/01/2015
28 Lịch công tác lãnh đạo Sở tuần thứ 2 năm 2015 (Từ Thứ 2, 05/01/2015 đến Chủ nhật, 11/01/2015) 05/01/2015