Lịch công tác

STT Tiêu đề Ngày đăng Tập tin
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 4 Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 28/01/2018 22/01/2018
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 3 Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018 16/01/2018
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 2 Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 14/01/2018 08/01/2018
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 1 Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/01/2018 03/01/2018
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 53 Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 31/12/2017 27/12/2017
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 51 Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017 11/12/2017
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 50 Từ ngày 04/12/2017 đến ngày 10/12/2017 06/12/2017
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 49 Từ ngày 27/11/2017 đến ngày 03/12/2017 28/11/2017
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO TUẦN 48 Từ ngày 20/11/2016 đến ngày 26/11/2016 22/11/2017
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 47 Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/11/2017 14/11/2017
11 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 46 Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 12/11/2017 07/11/2017
12 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 45 Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 05/11/2017 31/10/2017
13 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 44 Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 29/10/2017 24/10/2017
14 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 43 Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017 17/10/2017
15 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 42 Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017 10/10/2017
16 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 41 Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017 05/10/2017
17 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 40 Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017 27/09/2017
18 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 39 Từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017 19/09/2017
19 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 38 Từ ngày 11/09/2017 đến ngày 17/09/2017 12/09/2017
20 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 37 Từ ngày 04/09/2017 đến ngày 10/09/2017 06/09/2017
21 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 36 Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 03/09/2017 30/08/2017
22 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 35 Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017 21/08/2017
23 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 34 Từ ngày 14/08/2017 đến ngày 20/08/2017 15/08/2017
24 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 33 Từ ngày 07/08/2017 đến ngày 13/08/2017 09/08/2017
25 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 31 Từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017 26/07/2017
26 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 30 Từ ngày 17/07/2017 đến ngày 23/07/2017 18/07/2017
27 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 29 Từ ngày 10/07/2017 đến ngày 16/07/2017 12/07/2017
28 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 27 Từ ngày 26/06/2017 đến ngày 02/07/2017 27/06/2017
29 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 26 Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017 21/06/2017
30 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 23 Từ ngày 29/05/2017 đến ngày 04/06/2017 31/05/2017
31 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO - TUẦN 22 Từ ngày 22/05/2017 đến ngày 28/05/2017 25/05/2017

Trang