Một số lưu ý khi thực hiện ứng dụng TABMIS 2018

Thực hiện Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2018), Kho bạc Nhà nước đã thiết lập thêm một hệ thống TABMIS theo mục lục ngân sách mới (TABMIS2018) vận hành song song với hệ thống TABMIS theo mục lục ngân sách cũ (TABMIS 2017).

Để vận hành hệ thống TABMIS 2018 được thuận lợi, các đơn vị cần chú ý một số lưu ý sau:

          - Việc sử dụng TABMIS 2018 cần liên hệ với Phòng Tin học và Thống kê để được hỗ trợ cài đặt, cầu hình.

          - Đường dẫn đăng nhập hệ thống là: https://ungdung.tabmis.btc

          - Tài khoản đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống TABMIS 2018 vẫn giữ nguyên như tài khoản đăng nhập trên hệ thống TABMIS 2017.

          - Các nghiệp vụ liên quan đến niên độ ngân sách 2018 trở đi như: nhập dự toán, phân bổ dự toán, lệnh chi tiền, giao dịch thu, chi ngân sách phải được nhập trên hệ thống TABMIS 2018.

- Đối với hệ thống TABMIS2018 được giữ nguyên màu màn hình giao diện như TABMIS2017 để cán bộ sử dụng vẫn quen với giao diện hiện tại, không phải làm quen với màu khác, màn hình minh họa như sau:

 

- Đối với hệ thống TABMIS2017 được chuyển về màu màn hình giao diện đậm hơn,  màn hình minh họa như sau:

 

(Lê Bá Xuyên)