Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên

Thời giansắp xếp tăng dầnNơi dẫn đếnNgười dùngThao tác
2018-01-23 14:26https://stc.bacgiang.gov.vn/chin...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-23 12:27node/12793/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-23 09:43https://stc.bacgiang.gov.vn/nghi...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 21:32https://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 21:10https://www.google.com.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 14:32https://stc.bacgiang.gov.vn/tu-n...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 09:07https://stc.bacgiang.gov.vn/quy-...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 09:07https://stc.bacgiang.gov.vn/quy-...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 05:10node/12793/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-22 03:04node/12793/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 21:56https://stc.bacgiang.gov.vn/Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 21:11node/12793/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 18:41node/12793/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 13:54https://stc.bacgiang.gov.vn/nghi...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 06:25https://stc.bacgiang.gov.vn/chin...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-21 06:25https://stc.bacgiang.gov.vn/chin...Anonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết
2018-01-20 22:09node/12793/trackAnonymous (chưa được kiểm chứng)chi tiết