01.2014

 

 

Tên đề tài: 
Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Cấp quản lý: 
Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Tài chính
Lĩnh vực: 
Tài chính
Thời gian: 
Thứ bảy, Tháng 2 1, 2014 - 00 to Thứ tư, Tháng 12 31, 2014 - 00
Đơn vị chủ trì: 
Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính
Kết quả: 
Đang thực hiện
Chủ nhiệm đề tài: 
Nguyễn Thế Trung
Cộng sự: 
Khổng Thị Thu