Tài sản công

Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Ngày 31/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 14735/BTC-QLCS về việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công gửi các bộ, ngành, địa phương. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Để triển khai...

Thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Chủ trương mới Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (MSTT) được thực hiện thí điểm từ năm 2007 theo Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2016 triển khai thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo...

Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Việc quản lý tài sản công (TSC) hiện còn nhiều tồn tại như cơ chế quản lý và việc phân cấp quản lý còn phân tán nên đã dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả thu về không cao... Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý kịp thời,...

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Trong thời gian 1,5 ngày tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật. Dự hội nghị có các đại biểu đại diện các Uỷ ban của Quốc hội...

Tài sản công phải được công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác

Đó là nội dung được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Tài sản công phải được công khai đầy đủ, kịp thời,...

Đăng kí nhận Tài sản công