Tài sản công

Kiểm soát chặt chẽ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Việc quản lý tài sản công (TSC) hiện còn nhiều tồn tại như cơ chế quản lý và việc phân cấp quản lý còn phân tán nên đã dẫn đến sự thiếu chuyên nghiệp, hiệu quả thu về không cao... Tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý kịp thời,...

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai luật quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Trong thời gian 1,5 ngày tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và lấy ý kiến các dự thảo văn bản hướng dẫn Luật. Dự hội nghị có các đại biểu đại diện các Uỷ ban của Quốc hội...

Tài sản công phải được công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác

Đó là nội dung được quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội ban hành ngày 21/6/2017, có hiệu lực từ 01/01/2018 và thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008. Tài sản công phải được công khai đầy đủ, kịp thời,...

Đăng kí nhận Tài sản công