Tập huấn phần mềm kế toán xã tại huyện Hiệp Hòa

Từ ngày 12 – 14/9/2018, Sở Tài chính đã phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Hiệp hòa tổ chức lớp tập huấn phần mềm kế toán ngân sách xã KTXA 6.5 của Bộ Tài chính cho các xã, thị trấn tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hiệp Hòa,

(Đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch phát biểu)

Qua 3 ngày tập huấn, với nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm và kinh nghiệm triển khai của cán bộ Cục Tin học và Thống kê tài chính (đơn vị cung cấp phần mềm) đã truyền tải từ chính sách, chế độ và hướng dẫn sử dụng phần mềm. Kết quả là cơ bản các xã, thị trấn đã nâng cao được công tác chuyên môn, nắm bắt được những tính năng, khai báo công thức, sử dụng của phần mềm đồng thời nhập liệu số liệu hết quý I/2018, đặc biệt một số cán bộ có chuyên môn tốt nắm bắt nhanh đã nhập xong dữ liệu và đối chiếu đến hết quý II/2018.

(Đại diện Phòng Tin học và Thống kê phát biểu)

(Đồng chí giảng viên của Cục Tin học và Thống kê hướng dẫn lớp tập huấn)

Việc triển khai, ứng dụng đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở các phần mềm tài chính - kế toán nói chung, phần mềm kế toán ngân sách xã nói riêng đã đem lại hiệu quả tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc đồng thời tiết kiệm kinh phí, đảm bảo dữ liệu được kế thừa, liên thông với cá phần mềm khác của ngành, nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác./.

(Lê Bá Xuyên)