Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

Triển khai thực hiện các Kết luận của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định, quyết định và chỉ thị liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/...

Không nên quá lo lắng về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chúng ta không phải cổ phần hóa bằng mọi giá, nên không cần quá lo lắng vấn đề này. Tuy nhiêncũng phải đề phòng thất thoát tiêu cực trong quá trình cổ phần hóa. Quyết tâm phải làm, nhưng phương án phải quyết liệt, cụ thể.Đây là ý kiến của Phó Thủ...

Hướng dẫn xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhân, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Theo đó, Công ty Mua bán nợ xử lý nợ...

Công ty TNHH nhà nước một thành viên phải công bố chế độ lương, thưởng hàng năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng và công bố chế...

Thông tư số 30/2015/TT-BTC: Hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính...

Quy định mức thù lao của quản tài viên

Ngày 16/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Trong đó, Quản tài viên được Luật Phá sản năm 2014 quy định là cá nhân...

Doanh nghiệp dự thầu dịch vụ tư vấn phải độc lập tài chính với chủ đầu tư

Nhà thầu tham dự thầu dịch tư vấn phải độc lập về pháp lý và tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu; không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý (đối với đơn vị sự nghiệp); không có cổ phần, vốn góp trên 30% của nhau là một trong...

Công ty nông, lâm nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp sẽ bị giải thể

Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.Cụ thể, công ty nông nghiệp sẽ bị giải thể nếu kinh doanh thua lỗ...

Bệnh viện hoạt động theo mô hình doanh nghiệp được tự quyết giá khám, chữa bệnh

Ngày 15/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, cho phép cơ sở khám, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp (DN) được tự quyết định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh...

Nguyên tắc bảo lãnh vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp nhà nước

Cùng với việc Nhà nước cho phép Doanh nghiệp (DN) sẽ được tự quyết định về hình thức, số lượng, nội dung con dấu của mình và phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký...

Trang

Đăng kí nhận