Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Từ 7/2015, doanh nghiệp được tự quyết định hình thức, số lượng con dấu

Doanh nghiệp tiếp tục được Nhà nước giao quyền tự chủ nhiều lĩnh vực quan trọng nhằm tiếp tục phát huy năng lực, tính cạnh tranh cao khi nền kinh tế trong nước đang có su hướng hội nhập sâu với các nền kinh tế phát triển trên thế giới cụ thể: ngày...

Chế độ giám sát kiểm tra đối với DNNN

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014 quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp Nhà nước. Theo Nghị định này, trách nhiệm giám sát thường xuyên...

Sẽ có website hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014. Theo điều chỉnh của Quyết định...

Giới thiệu chung về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được hợp tác nghiên cứu và trợ giúp của Cơ quan hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ US-Aid, đã xác định các chỉ số (indicators) để đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc...

Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2015

Theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 11/11/2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn...

Cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2014 quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo, thay thế Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006, có...

Doanh nghiệp được trích trên 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN

Theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN), doanh nghiệp Nhà nước hàng năm phải trích từ 3 - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập...

Công ty Quản lý quỹ không được dùng vốn huy động để đầu tư tài chính

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp Giấy phép thành...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ vay tối đa 30 tỷ đồng/dự án

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay có khoảng 3607 doanh nghiệp (trong đó bao gồm 552 chi nhánh, văn phòng đại diện) số doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với số vốn khoảng trên 15.000 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2013).Việc...

Cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Bắc Giang khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/m² xây nhà xưởng

Để giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh Bắc Giang thuận tiện cho việc tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh...

Trang

Đăng kí nhận