Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Tổ chức đào tạo nhân lực cho DN nhỏ và vừa

Ngày 13/08/2014, Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, quyết định tổ chức các khóa đào tạo khởi sự DN...

Thủ tướng chủ trì Hội nghị giao ban tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 7 tháng đầu năm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự và chủ trì Hội nghị.Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển...

Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ - công cụ giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Ngày 20/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Theo đó, mục đích của giám sát, kiểm tra,...

Các công ty TNHH một thành viên của Nhà nước phải công khai thông tin.

Theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công bố thông tin về hoạt động, các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu sẽ phải công bố bằng tiếng Việt các báo cáo tình hình hoạt động của doanh...

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành

Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tại Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội...

Thay đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước

- Đến năm 2005: việc sắp sếp chuyển đổi mới DNNN địa phương thuộc UBND tỉnh Bắc Giang theo quyết định số 134/TTg ngày 31/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2003-2005...

Doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn có thể được khấu trừ thuế

Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên mới được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành lập từ 1/1 - 28/2/2014, có doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng đã xuất hóa...

Kết quả thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;Ngày 10/01/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản số 90/UBND-KT V/v thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-...

Quy định điều kiện hoạt động của công ty tài chính

Công ty tài chính được thực hiện các hoạt động ngân hàng nếu các hoạt động này được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động; có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ; đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối...

Biến tiềm năng thành cơ hội phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang

           1. Cơ hội phát triển tại các khu kinh tế tập trungĐẩy nhanh tốc độ về phát triển kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển trước năm 2020 và trở...

Trang

Đăng kí nhận