Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn

Ngày 22/04/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa vay vốn ngân...

Quy trình gia hạn nộp tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Ngày 08/04/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng...

Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Trước tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nợ xấu chưa được giải quyết căn bản và sản xuất, kinh doanh còn khó khăn..., ngày 04/...

Chủ trương tăng giá bán nước sạch trên địa bàn thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận

Hiện nay, giá bán nước sạch áp dụng theo Quyết định 496/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, như sau:Đối tượng sử dụngGiá bán(đ/m3)1. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt hộ dân cư đến 10m3 đầu tiên4.8002. Giá...

Động lực mới cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2014 – 2015

Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2015. Có lẽ chưa bao giờ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được đề cập với tinh thần quyết liệt và với nhiều giải pháp đồng bộ,...

Vai trò và sự cần thiết của Cơ quan nhà nước trong quá trình tiếp tục sắp xếp đổi mới DNNN

Với tư cách là chủ thể quản lý chung, điều tiết vĩ mô các hoạt động kinh tế – xã hội, Nhà nước cần tạo điều kiện và thúc đẩy việc tiếp tục sắp xếp đổi mới hoạt động của DNNN trên các phương diện sau:Định hướng kinh doanhTrong nền kinh tế thị trường...

Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quá trình tái cấu trúc, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DN.

        Giám sát hoạt động của doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước nhằm nắm bắt kịp thời thực trạng, hoạt động của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành...

SẼ RÚT NGẮN THỜI GIAN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÒN 6 NGÀY

Đây là một trong những giải pháp mà Chính phủ đề ra cho các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan tại Nghị quyết số 19/NQ - CP về những nhiệm vụ, iải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Cụ thể, nhằm...

Trích Chuyên đề Nguyên cứu, định hướng phát triển của Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý sau khi sắp xếp đổi mới do Sở Tài chính Bắc Giang chủ trì từ tháng 01/2011-12/2012

Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh khoá XII nhiệm kỳ 2010 – 2015 đề ra Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp 5 năm 2010 – 2015 là:           Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; tích cực...

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ SAU KHI SẮP XẾP ĐỔI MỚI

I. NHỮNG CƠ HỘI PHÁT TRIỂN.1. Cơ hội phát triển tại các khu kinh tế tập trung              Đẩy nhanh tốc độ về phát triển kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng...

Trang

Đăng kí nhận