Thanh Tra

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2018 tải về

Bắc Giang tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Ngày 20/10/2017 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3633/UBND-TCD  về việc tăng cường trách nhiệm công tác tiếp công dân, giaie quyết khiếu nại, tố cáo và đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, trong đó yêu cầu Giám đốc Sở, Thủ trưởng các...

Tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện Kế hoạch số 2766/KH-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp Công dân, Sở Tài chính xây dựng báo cáo số 242/BC-STC ngày 15/9/2017 tổng kết thực hiện Luật Tiếp công dân. Sở Tài chính luôn xác...

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2017

Căn cứ Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017; Quyết định số 359/QĐ-STC ngày 15/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thanh...

UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Ngày 27/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Từ Minh Hải Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan...

Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí trích từ khoản thu hồi qua công tác thanh tra

Ngày 26/12/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 327/2016/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước. Theo đó các cơ...

Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 12915/BTC-TTr ngày 15/9/2016 của Thanh tra Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2017; Công văn số 359/TTr-VP ngày 10/11/2016 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng kế...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2017 tải về

Một số kết quả công tác thanh tra kinh tế xã hội của Sở Tài chính Bắc Giang giai đoạn từ 2011 – 2015

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra giai đoạn 2011 – 2015 của Sở Tài chính cơ bản đã hoàn thành Kế hoạch đề ra, các cuộc thanh tra đã được triển khai có trọng tâm, trọng điểm và kết thúc đúng kế hoạch; kiến nghị xử lý chặt chẽ, rõ...

Sở Tài chính công bố quyết định thanh tra ngân sách nhà nước huyện Hiệp Hòa

Ngày 18/7/2016, tại trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa , đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra ngân sách nhà nước huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chủ tịch...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra