Thanh Tra

Ký Thông tư liên tịch hướng dẫn phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Ngày 25/11/2015, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký Thông tư liên tịch hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra. Đây là giải pháp quyết liệt để các cơ quan...

Quy định về Sổ nhật ký đoàn thanh tra

Theo đó, Sổ nhật ký đoàn thanh tra do người ra quyết định thanh tra quyết định cấp cho Đoàn thanh tra khi có quyết định thanh tra. Trường hợp Đoàn thanh tra do Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ký quyết định thành lập thì Sổ nhật ký đoàn thanh tra...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2016 tải về

Kế hoạch thanh tra năm 2016

Căn cứ Công văn số 12921/BTC-TTr ngày 17/9/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 và Công văn số 329/TTr-VP ngày 26/11/2015 của Thanh tra tỉnh Bắc Giang về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2016....

Kết quả công tác năm 2015 của Thanh tra Tài chính Bắc Giang

Căn cứ theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Tài chính về chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý. Năm 2015 Sở Tài chính đã thực hiện xây dựng và triển khai có hiệu quả Kế hoạch thanh tra theo Quyết định số 414/QĐ-STC...

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra

Từ ngày 15/5/2015 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu lực thi hành. Nghị định này bãi bỏ Điều 56 và Điều 57 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi...

Quy định mới về thực hiện kết luận thanh tra có hiệu lực từ 15/5/2015

Ngày 27/3/2015 Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra (gọi tắt là Nghị định). Nghị định áp dụng đối với: Cơ quan quản lý nhà nước; thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan thanh tra nhà...

Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kết luận, kiến nghị và xử lý sau thanh tra

Năm 2014 đã khép lại với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước của ngành Tài chính, trong đó có công sức không nhỏ của lực lượng thanh tra chuyên ngành Tài chính.Năm 2014, bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính...

Thanh tra Bộ Tài chính: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong thanh, kiểm tra

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2014, năm 2015, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, bám sát tình hình kinh tế xã hội, hướng vào những lĩnh vực nhạy cảm...

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014

Sáng ngày 8/1, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2014, triển khai nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2015. Đồng chí Lại...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra