Thanh Tra

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày 31/10/2013 Thanh tra chính phủ vừa ban hành Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Thông tư gồm có 3 chương, 25 Điều và 16 biểu mẫu hướng dẫn về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại. Thông tư quy định...

Quy trình giải quyết tố cáo

Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013 thay thế Thông tư số 01/2009/TT-TTCP. Trong đó có một số điểm mới so với Thông tư số 01/2009/TT...

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh Tra chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, có 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Nội dung của văn bản đã nêu rõ về trình tự, thủ tục...

KỶ NIỆM 68 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THANH TRA (23/11/1945 - 23/11/2013

         Ngày 23/10/2013 Thanh tra chính phủ có Công văn hướng dẫn về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày thanh lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2013) phát huy vị trí, vai trò của công tác...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra