Thông tin hoạt động

Hội nghị cán bộ công chức, tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm qua; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm tới và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017...

Hội nghị phổ biến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Sáng ngày 20/12/2017, Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức hội nghị phổ biến chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 107 của Bộ Tài Chính. Hội nghị đã giới thiệu về Thông tư hướng dẫn hợp...

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn số 255/HD-SNV ngày 02/11/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ,...

Tăng cường đào tạo Tabmis và trao quyền chủ động cho cán bộ Tài chính địa phương

Thực hiện kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tổ chức lớp đào tạo Quản trị tài khoản user TABMIS cho cơ quan tài chính địa phương tại tỉnh Phú Yên trong thời...

Lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến mang lại trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

          Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực...

Triển khai nhân rộng phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 6/10/2017,  Sở Tài chính Bắc Giang đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức 3 lớp tập huấn thí điểm phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” tại huyện Lạng Giang, huyện Yên...

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban khối Tài chính Quý III năm 2017

Ngày 30/10/2017 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2017 các cơ quan trong khối Tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh) nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ dự toán 9 tháng đầu năm...

Nhìn lại 01 năm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính công

1. Thực trạng kết quả một năm các TTHC đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 184/2016/QĐ-UBND V/vBan hành Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang....

Hội thảo “Thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”

Thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 28/9/2017, dưới sự chủ trì lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ...

Bộ Tài chính: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Sáng ngày 6/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài Chính chủ trì (các đơn vị Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Quản lý công sản) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động