Thông tin hoạt động

Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2017

Thực hiện Nghị định số 47/201/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã...

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 19/7/2017 Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP của chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội thảo...

Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 05.7.2017, đồng chí Nguyễn Tiến Cơi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị...

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017

Buổi sáng ngày 05/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác thực hiện tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà...

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2017 tỉnh Bắc Giang

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung cao chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/...

Tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức tập huấn để triển khai, phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản thi hành Luật NSNN. Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời,...

Danh sách người phát ngôn của Sở Tài chính Bắc Giang

Danh sách người phát ngôn của Sở Tài chính Bắc Giang: 1. Đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở. 2. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc Sở. (Công văn 416/STC-VP Về việc cung cấp danh sách người phát ngôn của cơ quan hành chính nhà nước trên...

Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 tại điểm cầu Bắc Giang

Ngày 24/5/2017, Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 đã diễn ra trên 63 điểm cầu của cả nước. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác triển khai ứng dụng CNTT và Thống kê ngành Tài chính giai đoạn 2011 – 2016 và kế hoạch triển khai ứng dụng...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017. Ngày 11/5/2017 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 1523/UBND-KT chỉ đạo điều...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động