Thông tin hoạt động

Hội thi tin học cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017

Ngày 29/9/2017 thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh để nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại các cấp...

Triển khai tập huấn thí điểm phần mềm Kế toán xã

Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép triển khai thí điểm phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5, từ ngày 25 – 27/9/2017 tại huyện Lục Nam, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Sở Tài chính và Phòng Tài chính...

Tập huấn triển khai phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, Sở Tài chính đã tiến hành xây dựng và lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm "Quản lý ngân...

Tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ

Ngày 08/9/2017, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ được tích hợp với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đầu mối xử lý là các Trưởng phòng...

Chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017

Ngày 31/8/2017 Bộ Tài chính có Công văn số 11651/BTC-NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực...

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu dịp thành lập ngành Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2017). Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính đã tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở, trưởng các phòng thuộc Sở nghỉ hưu qua các thời kỳ đinh sinh sống trên địa bàn thành phố...

Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức Giải Cầu lông chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2017) trong nội bộ ngành Tài chính. Giải cầu lông của Ngành năm nay thu hút...

Hội nghị Tập huấn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Từ ngày 14 - 16/8/2017, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS) cho đối tượng là cán bộ, công chức mới...

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 19/7/2017 Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP của chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội thảo...

Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017

Chiều ngày 05.7.2017, đồng chí Nguyễn Tiến Cơi - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động