Thông tin hoạt động

Hội nghị giao ban Lãnh đạo và Trưởng các phòng thuộc Sở: Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chuyên môn tháng 9, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2013.

13h30 ngày 26/9/2013 đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ. Sau khi nghe trưởng các phòng báo cáo kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ chủ yếu tháng 10, đồng chí Giám đốc Sở kết luận và...

Tập huấn công tác quản lý HTX, Tổ hợp tác dùng nước huyện Lạng Giang năm 2013

          Sáng ngày 10/9/2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạng Giang, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện Lạng Giang tổ chức khai mạc lớp tập huấn Bồi...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động