Thông tin hoạt động

Chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã

Ngày 23/5/2017, chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 850/QĐ-UBND về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Theo Quyết định, đã có 58 thủ tục hành chính được ban hành gồm: 52...

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2017

Buổi sáng ngày 05/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị nhằm đánh giá công tác thực hiện tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính NSNN 6 tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị tại điểm cầu Bắc Giang có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà...

Kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ biện pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2017 tỉnh Bắc Giang

Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung cao chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/...

Tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn.

Được sự đồng ý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức tập huấn để triển khai, phổ biến Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 và các văn bản thi hành Luật NSNN. Nhằm tổ chức triển khai thực hiện Luật Ngân sách nhà nước đảm bảo kịp thời,...

Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 tại điểm cầu Bắc Giang

Ngày 24/5/2017, Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 đã diễn ra trên 63 điểm cầu của cả nước. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác triển khai ứng dụng CNTT và Thống kê ngành Tài chính giai đoạn 2011 – 2016 và kế hoạch triển khai ứng dụng...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017. Ngày 11/5/2017 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 1523/UBND-KT chỉ đạo điều...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm của Sở Tài chính Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho các PCT UBND tỉnh, người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa...

Hội nghị tập huấn cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công mức độ 4

Ngày 25/3/2017, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Sơn Động

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Sáng ngày 29/3/2017, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng với Giám đốc Sở Tài chính và...

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về thẩm định giá nhà nước

Luật Giá năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013; Nhằm cụ thể hóa Luật Giá, ngày 06/8/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Theo quy định tại khoản 2,...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động