Thông tin hoạt động

Tập huấn phần mềm QLNS 8.0 đáp ứng Luật NSNN số 83/2015/QH13

Thực hiện Công văn số 114/THTK-CGHT ngày 01/3/2017 của Cục Tin học và Thống kê Tài chính - Bộ Tài chính về việc Kế hoạch hỗ trợ công tác quyết toán ngân sách năm 2016 tại cơ quan Tài chính địa phương, từ ngày 23-25/3/2017 Sở Tài chính phối hợp với...

Sở Tài chính Bắc Giang triển khai Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017

Sở Tài chính Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STC ngày 17/02/2017 Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017. Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và các...

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Tài chính địa bàn thành phố Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 18284/BTC-TCCB ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính về việc tổ chức gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Ngày 13/01/2017, tại trụ sở Công ty Bảo việt Nhân thọ Bắc Giang, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với...

Quán triệt, triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 15/12/2016 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên...

Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể lãnh đạo Sở Tài chính năm 2016

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 30/10/2014, Công văn số 538-CV/BTCTU ngày 28/11/2016 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở và đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi...

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức

1. Nhằm thông tin, triển khai kịp thời các văn bản, tài liệu tới toàn thể cán bộ công chức. Ngày 11/10/2016, Sở Tài chính Bắc Giang đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức để phổ biến, triển khai các văn bản, tài liệu sau:1.1. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày...

Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Tài chính

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức Giải cầu lông chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2016) trong nội bộ ngành Tài chính.Giải cầu lông của Ngành năm nay thu hút gần 50...

Tổ chức đi thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2016)

Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016), Sở Tài chính đã tổ chức đi thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, gia đình liệt sỹ, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thể hiện sự tri ân, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của tập thể...

Giám đốc Sở tổ chức giao ban với phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố về tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện dự toán NSNN 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 13/6/2016, đồng chí Giám đốc Sở đã chủ trì tổ chức hội nghị giao ban với Lãnh đạo các phòng thuộc Sở và phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố về báo cáo tình tình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện...

Công văn về việc gửi báo cáo theo quy định của Thông tư 15/2013/TT-BTC và các mẫu biểu file Excel theo Thông tư dành cho các đơn vị báo cáo

Công văn về việc gửi báo cáo theo quy định của Thông tư 15/2013/TT-BTCvà các mẫu biểu file Excel theo Thông tư dành cho các đơn vị báo cáo tải về

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động