Tin học văn phòng

HỎI - ĐÁP về Luật An ninh mạng

1. Luật An ninh mạng có được chuẩn bị kỹ lưỡng không? TRẢ LỜI: CÓ! Luật An ninh mạng được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, với sự tham gia đóng góp ý kiến của các bộ, ngành chức năng, cơ quan quản lý nhà nước; sự tham gia của các doanh nghiệp trong...

Hướng Dẫn Đổi Số Thành Chữ Trong Excel

Tải về hướng dẫn(Lê Bá Xuyên)

Một số phép tính đơn giản trong Word 2003

1. Phép cộng trong word 2003         Muốn tính tổng theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc ta chỉ cần thực hiện các bước sau:  nháy trỏ vào ô tính tổng, sau đó vào Table ----> chọn Formula -----> hiện...

Khắc phục một số lỗi trong sử dụng Word

1. Cách thay đổi trang văn bản(dọc, ngang) trong Word :          Tài liệu có nhiều trang đang là trang dọc, nếu muốn trang 3 là trang nằm  ngang thì  di chuyển trỏ đến cuối trang 2, vào Insert...

Xử lý một số tình huống trong Word 2003

          1. Khi soạn thảo văn bản, các đoạn văn bản bị gạch chân bởi các đường xanh, đỏ ngoằn nghoèo.          Cách xóa đường gạch chân như sau:  Vào Tools  ----->...

Khái lược vùng đất con người tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang là vùng đất cổ, có bề dầy lịch sử, gắn bó hữu cơ với cả nước trong quá trình dựng nước và giữ nước. Trải qua các thời kỳ lịch sử, tỉnh Bắc Giang ngày nay có nhiều tên gọi và quy mô địa giới hành chính khác nhau.Dưới thời các vua Hùng, vùng...

Ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang góp phần thực hiện thắng lợi bưới đầu đường lối đổi mới của Đảng (1987-2005)

  NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH BẮC GIANG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI BƯỚC ĐẦU ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1987-2005)             I. Ngành tài chính đổi mới công tác tổ chức, bộ máy đáp ứng...

Ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang tham gia xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước XHCN (1975-1986)

Cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại nhất và cũng là cuộc chiến tranh vệ quốc giải phóng dân tộc tiêu biểu nhất, trường kỳ nhất của nhân dân ta chống lại đế quốc Mỹ - một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới - đã kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh...

Ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và bước đầu phát triển kinh tế - xã hội (1954-1975)

I- Ngành tài chính tỉnh tham gia khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội (1954-1957)Chiến thắng Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơnevơ đã đem lại hòa bình cho nhân dân ta, song do sự can thiệp của đế quốc Mỹ nên đất nước ta tạm thời bị chia...

Sự ra đời và hoạt động của ngành Tài chính tỉnh Bắc Giang sau ngày cách mạng Tháng tám thành công và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

 I- Chính sách bóc lột bằng tô thuế của thực dân Pháp trước cách mạng tháng Tám 1945Ngay sau khi hoàn thành công cuộc xâm chiếm và đặt ách đô hộ lên đất nước ta, thực dân Pháp bắt tay ngay vào công cuộc khai thác thuộc địa và tăng cường bóc lột...

Đăng kí nhận Tin  học văn phòng