Tin tức - Sự kiện

Sở Tài chính hướng dẫn một số điểm khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng...

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01/7/2017

Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký công văn 496/TB-BCĐĐHG thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày...

Hướng dẫn báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2017

Thực hiện Nghị định số 47/201/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã...

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 19/7/2017 Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP của chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội thảo...

Giá thịt lợn đã có sự tăng trở lại

Nếu như  2 tháng trước, những con lơn “khủng” trên 1 tạ “lạy chẳng ai mua” thì nay thương lái về tận chuồng cân hết. Với lợn trên 1 tạ, giá bán được từ 35.000-36.000đ/kg lợn hơi, lợn “đẹp” còn được bán với giá xấp xỉ 40.000đ/kg lợn hơi. Trước...

Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra ngành tài chính năm 2017 khu vực phía bắc

Ngày 13 và 14/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm thanh tra ngành tài chính cho các Sở Tài chính khu vực phía bắc. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra Bộ Tài...

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp tại Sở Tài chính Bắc Giang

Với phương châm xây dựng bộ máy quản lý nhà nước hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan QLNN nói chung và Sở Tài chính Bắc Giang nói riêng ngày càng nhiều, đòi hỏi cơ quan phải hành...

Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính trung hạn

Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án Hợp phần 2 Chương trình EU-PFMO do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm cho đại diện...

Quy định mới vế cơ chế tài chính của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp...

Tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 8 nhóm đối tượng

Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó từ ngày 01/7/2017 , tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện