Tin tức sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2018

Ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị: - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Chính phủ...

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2017

1. Hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần quan trọng hình thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017 Nhiệm...

Bộ Tài chính công khai dự toán NSNN năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và...

Khai thác, sử dụng chuyên trang “Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”

Căn cứ Công văn số 02/STP-VP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc chính thức vận hành, khai thác và  sử dụng Chuyên trang “Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”. Kể từ ngày 01/01/2018, Chuyên trang “Hệ thống Thông tin...

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT); Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa...

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2018

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 251-NQ/TU về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 1- Mục tiêu tổng quát Tiếp tục tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017

Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các...

Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu

Đó là nội dung được nêu tại nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng 13/11.  Theo nghị quyết, Quốc hội đồng ý với tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi 1.523.200 tỷ đồng,...

Cơ chế quản lý tài chính hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân...

Cắt, giảm hàng chục loại phí, lệ phí

Cắt, giảm hàng chục loại phí, lệ phí: Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/8/2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp các dịch vụ công và thu phí thống nhất quy...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện