Tin tức sự kiện

06 điểm mới nổi bật của Nghị định 47/2016/NĐ-CP về lương cơ sở 2016

Từ ngày 15/7/2016, Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý sau: 1. Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/...

05 Nghị định mới có hiệu lực từ đầu tháng 6

Từ ngày 01 - 10/6/2016, 05 Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:1. Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máyTừ ngày 05/6/2016, Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP...

Quy định mới về sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức...

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2016

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc 100 triệu đồng/người/vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2016.Chính sách với công dân khi đăng ký nghĩa vụ quân sựTheo Nghị định số...

Chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán phải được dịch ra tiếng việt

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.Cụ thể, các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng...

Thực hiện mua sắm tập trung quốc gia đối với xe ô tô từ năm 2016

Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2016/TT-BTC và Thông tư số 35/2016/TT-BTC. Theo đó, công bố danh...

Sẽ hoàn thành việc rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có trước ngày 20/5/2016

Đây là quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập.Việc rà soát toàn bộ các đơn vị sự nghiệp công lập hiện có thuộc phạm vi quản lý của các...

Đơn vị sự nghiệp tự chủ tài chính phải đăng ký sử dụng TSNN vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong CSDL quốc gia về TSNN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng TSNN tại đơn vị sự nghiệp công lập.Theo quy định tại Thông tư này, cơ quan tài chính của Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài...

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016

          Ngày 17/02/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 253/QĐ-TTg về việc ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ năm 2016.          Theo đó,...

9 chính sách Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 02/2016

Từ tháng 2/2016, 9 chính sách liên quan đến lao động, tiền lương sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó đáng lưu ý là mức điều chỉnh lương đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), quy định giờ làm tiêu chuẩn cho người lao động...Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện