Tin tức - Sự kiện

Triển khai tập huấn thí điểm phần mềm Kế toán xã

Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép triển khai thí điểm phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5, từ ngày 25 – 27/9/2017 tại huyện Lục Nam, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Sở Tài chính và Phòng Tài chính...

Đào tạo bỗi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018

Ngày 14/9/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4962/BNV-ĐT về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Bắc Giang: Thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 2)

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 3161/KH-UBND ngày 13/9/2017 về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 2) theo số liệu Bộ Lao động -...

Tập huấn triển khai phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, Sở Tài chính đã tiến hành xây dựng và lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm "Quản lý ngân...

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017

Ngày 08/09/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 3093/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Từ đầu năm đến nay, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, liên tục đôn đốc nhưng tình hình giải ngân kế hoạch vốn...

Tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ

Ngày 08/9/2017, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ được tích hợp với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đầu mối xử lý là các Trưởng phòng...

Chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017

Ngày 31/8/2017 Bộ Tài chính có Công văn số 11651/BTC-NSNN về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực...

Thủ tướng: Chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Thủ tướng nhấn mạnh: Với tinh thần năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp, trước mắt, chưa đề cập việc tăng các loại thuế, phí, lệ phí, ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9

Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán xã nghỉ việc, phát sai dự báo thiên tai phạt 50 triệu đồng... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 9. Được phép vay trái phiếu Chính phủ để bán trong 180 ngày Từ ngày 1/9, Thông tư số 10/2017 của Bộ Tài chính có...

Miễn tiền thuê đất khi nhà đầu tư bỏ tiền nhận quyền sử dụng đất

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về đề nghị, nghiên cứu miễn tiền thuê đất khi nhà đầu tư tự bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa đối với giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện