Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 10 tháng đầu năm 2018

Trong 10 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế tiếp tục có sự chuyển biến tích cực: Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, giá trị sản xuất (giá thực tế) ước đạt 129.490 tỷ đồng, tăng 32,1% so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy  động của các ngân hàng thương mại ước đạt 44.500 tỷ đồng, tăng 12,4%, dư nợ tín dụng đạt 45.500 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 6.900 tỷ đồng, tăng 69,1%, vượt 36,2% dự toán. Khối lượng thực hiện và giải ngân XDCB ước đạt 4.530 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 4.080 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ. Quy định về thu, sử dụng các khoản thu thỏa thuận và tự nguyện trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập cơ bản được thực hiện nghiêm túc.

Một số nhiệm vụ và giải pháp về kinh tế mà UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện trong tháng 11 và cả năm 2018 là:

Thứ nhất, Tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tể - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư công năm 2018. Chuẩn bị tốt các nội đung trình HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 6. Tiếp tục xem xét giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đạỉ biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Thứ hai, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thực hiện đầu tư kinh doanh. Tập trung hô trợ một sô dự án có quy mô lớn như: Dự án Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang, Dự án xãy dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hòa Phú, Dự án Cụm cảng hàng hóa tổng hợp…

Thứ ba, Đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, thi công và giải ngân các công trình đầu tư công như: Dự án Đường vành đai IV; Cải tạo, nâng cấp ĐT.293 và các tuyến nhánh, Đường nhánh nối ĐT.293 với cảng Mỹ An, huyện Lục Nam và Lục Ngạn…

Thứ tư, Tập trung hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2019. Thực hiện rà soát, điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn của các dự án chậm tiến độ thực hiện, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn sang các dự án có khối lượng thực hiện cao đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018.

Thứ năm, Tập trung cao cho công tác thu chi ngân sách; tổ chức rà soát, đánh giá các khoản thu đạt thấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, khai thác triệt để các nguồn thu. Tập trung thu nợ đọng thuế; giải quyết nợ đọng trong XDCB.

(Lê Bá Xuyên)