Tổ chức tham dự giải cầu lông truyền thống công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017

Căn cứ Điều lệ số 02/ĐL-CĐVC ngày 17/02/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức giải cầu lông công chức, viên chức, lao động năm 2017;

Công đoàn Sở Tài chính đã cử 4 đôi tham gia thi đấu ở các độ tuổi:

1. Đôi Nam tuổi 51 - 55:

- Đ/c Nguyễn Trung Lương.

- Đ/c Đặng Xuân Chiến.

2. Đôi Nam tuổi 46 - 50:

- Đ/c Phan Xuân Văn.

- Đ/c Lê Văn Sỹ.

4. Đôi Nam tuổi 36 - 40 (02 đôi):

* Đôi 1:

- Đ/c Hoàng Tiến Trọng.

- Đ/c Phạm Văn Tuân.

* Đôi 2:

- Đ/c Lê Quang Đông.

- Đ/c Mai Thanh Sơn.

Sau một buổi sáng thi đấu, với tinh thần giao lưu, học hỏi và quyết thắng: 4 đôi của Công đoàn Sở Tài chính tham gia thi đấu đều đạt Giải Nhất ở các nhóm tuổi. Đây là thành tích tốt nhất của Đoàn vận động viên Công đoàn Sở tham dự giải cầu lông Công đoàn Viên chức tỉnh qua các năm; đồng thời cũng thể hiện phong trào tập luyện thể thao thường xuyên, hiệu quả của đội ngũ cán bộ đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính Bắc Giang./.

 

(Phan Xuân Văn)